เขาชีจรรย์ พระพุทธรูปบนหน้าผาองค์แรกของประเทศไทย

เขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

            อำเภอสัตหีบ เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่รอบๆ ทั้งทะเล ภูเขา เขาชีจรรย์ ก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสัตหีบ ที่หลายคนต้องประทับใจเมื่อมาเยือน เขาชีจรรย์ มีพระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาเป็นองค์แรกของประเทศไทยที่แกะสลักเป็นรูปองค์พระด้วยลายเส้นและเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับได้ว่างดงาม มากๆ หากได้มาเห็น ได้มาเยือน เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสัตหีบ 

            เขาชีจรรย์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1/4 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะสูงชันมากยอดเขาสูงที่สุดมี ความ สูง 248 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 180 เมตรจากระดับพื้นดิน เขาชีจรรย์เป็นหินเนื้อปูนประกอบด้วยหินอ่อนแคลก์ซิลิเกต, รูปเลนส์, ขนาบด้วยหิน ฟิลไลต์, หินฉนวน, และหินเมต้าเชิร์ต

            เขาชีจรรย์ ต้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี  มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9  น้อมเกล้าถวายในพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสครองราชย์เป็นปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร

            ประวัติของเขาชีจรรย์  เขาชีจรรย์ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดาย เขาชีจรรย์ ที่มี ภูมิทัศน์ ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับ เขาชีโอนซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้าง พระพุทธรูปแกะสลักบน หน้าผาเขาชีจรรย์ ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปประทับ นั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทาน นามพระพุทธรูปว่า พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดา ที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ

การเดินทาง/ เขาชีจรรย์

           จากถนนสุขุมวิทผ่านพัทยาใต้มาทางหาดจอมเทียน เลยโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน และโรงแรมโอเชียนมารีน่าไปนิดเดียวให้ชิดซ้ายจะมีป้าย บอกไปวัดเขาชีจรรย์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร สังเกตุพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจรรย์วิ่งไปตามทางจะเห็นเขาชีจรรย์ทางขวามือ ให้เลี้ยวขวาเข้าที่จอดรถ

เวลาทำการ/ เขาชีจรรย์

 • เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. 

กลุ่มนักท่องเที่ยว/ เขาชีจรรย์

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มคนทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
 • กลุ่มคู่รัก คนแต่งงาน
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง/ เขาชีจรรย์

 • จักรยาน
 • รถยนต์

                    เริ่มเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 3 ประมาณ 2.7 กม. ใช้ทางลาดไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีประมาณ 350 เมตร ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 361 วิ่งไปประมาณ 1.5 กม. ใช้ทางลาดเข้าสู่ถนนหมายเลข 7 ด้านขวา ไปถนนเส้น กรุงเทพ ชลบุรี/พัทยา ขับต่อไปประมาณ 800 เมตร วิ่งตัดเข้าไปถนนหมายเลข 361 เพื่อใช้ทางลาดด้านขวาไปยัง ชลบุรี พัทยา ถนนหมายเลข 7 วิ่งไปประมาณ 21 กม. ให้ชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนเส้น ชลบุรี พัทยา ขับไปประมาณ 17.5 กม. ให้ใช้ทางออกเข้าสู่จังหวัดระยอง แยกซ้ายเข้าสู่ถนนบายพาส 36 ขับต่อไปประมาณ 8.7 กม. จากนั้นให้กลับรถและขับไปประมาณ 550 เมตร ให้ใช้ทางออกเข้าสู่ถนนเส้น 331 ขับไปประมาณ 600 เมตร ให้ชิดซ้ายตรงทางแยกและตัดเข้าสู่ถนนเส้น 331 ขับต่อไปประมาณ 17.1 กม. ให้เลี้ยวขวาและขับต่อไปเรื่อยๆประมาณ 4.9 กม. ให้เลี้ยวซ้ายมือประมาณ 1.5 กม. ก็ถึงเขาชีจรรย์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ลานจอดรถทางสถานที่จัดไว้ให้โดยไม่เสียค่าจอดรถใดๆทั้งสิ้น

 • รถสองแถวรับจ้าง

               รถเหมาแบบสองแถว มีบริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง เริ่มเดินรถ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

 • รถจักรยานยนต์ 

                รถเหมาแบบสองแถว มีบริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง เริ่มเดินรถ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

ราคาค่าเข้าชม/ เขาชีจรรย์

 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก/ เขาชีจรรย์

 • ห้องน้ำชาย-หญิง
 • ร้านอาหาร
 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • รองรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
 • สัตว์เลี้ยงเข้าได้

ข้อมูลการติดต่อ/ เขาชีจรรย์

            เขาชีจรรย์ หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง/ เขาชีจรรย์

            จากเขาชีจรรย์ เรามาเที่ยวชมกันต่อที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake) ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค นี่้อยู่ติดกับเขาชีจรรย์เลย เจ้าของ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคนี้ก็คือคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ดารานั่นเอง  เมื่อเข้ามาถึงไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake) แล้วก็จอดรถ แล้วเมื่อเดินเข้ามาก็จะเห็นสวนดอกไม้สวยๆอยู่ด้านหน้า