เกี่ยวกับเรา

ปราสาทสัจธรรม พัทยา เข้าถึงความเป็นมนุษย์บนปราสาทไม้ขนาดใหญ่

ปราสาทสัจธรรม พัทยา
ปราสาทสัจธรรม พัทยา

       อยากสอนลูก ๆ หลาน ๆ ให้ได้รู้ถึงความเป็นมนุษย์ แต่คิดคำพูดคำจาไม่ออก กลัวอธิบายให้เขาฟังแล้วไม่เข้าใจ วันนี้เราเลยจะพาไปสถานที่แห่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพที่มากกว่าคำพูดว่าเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำมีอะไรบ้าง แล้วถ้าหากลงมือทำไปแล้วผลที่ต่อมาจะเป็นอย่างไร ที่นี่ก็คือปราสาทสัจธรรม  พัทยา ปราสาทขนาดใหญ่ที่ถูกมองข้าม

ทำความรู้จักปราสาทสัจธรรม

       ปราสาทสัจธรรมเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยไม้ขนาดใหญ่ทั้งหลัง ปราสาทที่นี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลือ พัทยา อยู่ห่าจากกรุงเทพ 2 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้โดยสะดวก ปราสาทนี้มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ปราสาทนี้แอบแฝงไปด้วยปรัชญาทางด้านศาสนาพุทธ การดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานที่แสดงคุณธรรมที่ควรปฏิบัติของชาวพุทธที่ถูกมองข้าม ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2524 ทั้งบริเวณด้านนอกและด้านในถูกแกะสลักให้มีลายวิจิตรงดงาม 

โซนภายในปราสาท

       อย่างที่เราบอกว่าปราสาทสัจธรรม พัทยา นี้เน้นให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ เน้นให้เห็นคุณธรรมที่ชาวพุทธควรลงมือปฏิบัติ เลยถูกแบ่งโซนออกเป็นหลาย ๆ โซน ดังนี้

       1. โซนด้านทิศเหนือ เป็นการแสดงความเชื่อของลัทธิเต๋า ขงจื๊อ ลัทธิพุทธมหายาน การพัฒนาจิตวิญญาณ

       2. โซนด้านทิศใต้ เป็นการแสดงประติมากรรมลอยตัวเทพเจ้าประจำดาวต่าง ๆ 

       3. โซนด้านทิศตะวันออก เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต้อพ่อแม่

       4. โซนด้านทิศตะวันตก เป็นการแสดงเกี่ยวกับธาตุทั้ง 4 

       5. โซนกลาง เป็นการแสดงเกี่ยวกับอริยะสัจ 4